Tabla de transmitancia térmica de los perfiles según UNE-EN 10077-1

PERFIL TRANSMITANCIA TERMICA (W/m² K)
Metálico 5,7
Metálico RPT (4mm. ≤ 12mm.) 4,0
Metálico RPT (d ≥ 12mm. ) 3,2
Madera dura (ƿ =700 kg/m³ y 60 mm de espesor) 2,2
Madera blanda (ƿ =500 kg/m³ y 60 mm de espesor) 2,0
Perfiles huecos de PVC (2 cámaras) 2,2
Perfiles huecos de PVC (3 cámaras) 1,8